ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΕΣ GLASS

Ιδανική λύση οικονομικού θερμοσίφωνα για λίγα άτομα - μικρή οικογένεια.

/ Τεμάχια συλλεκτών:
1-2
/ Α. Διαστάσεις συλλεκτών - 2.5 m²: 200 cm x 125 cm
/ Β. Διαστάσεις συλλεκτών - 3 m²: 150 cm x 100 cm
/ Γ. Διαστάσεις συλλεκτών - 2.3 m²:
199 cm x 116 cm
/
Αριθμός ατόμων κατά προσέγγιση: 3-5

   

 

Ιδανική λύση οικονομικού θερμοσίφωνα για μια μικρή οικογένεια.

/ Τεμάχια συλλεκτών:
2
/ Διαστάσεις συλλεκτών - 3 m²: 150 cm x 100 cm
/ Διαστάσεις συλλεκτών - 4 m²: 200 cm x 100 cm
/ Αριθμός ατόμων κατά προσέγγιση: 4-6

   

 

Ιδανική λύση οικονομικού θερμοσίφωνα για μια μικρή οικογένεια.

/ Τεμάχια συλλεκτών:
2
/ Διαστάσεις συλλεκτών - 4 m² : 200 cm x 100 cm
/ Διαστάσεις συλλεκτών - 5 m² : 200 cm x 100 cm
/ Αριθμός ατόμων κατά προσέγγιση: 6-8

   

 

Ιδανική λύση οικονομικού θερμοσίφωνα για πολλά άτομα - μεγάλη οικογένεια.

/ Τεμάχια συλλεκτών:
2-3 
/ Διαστάσεις συλλεκτών - 5 m²: 200 cm x 125 cm
/ Διαστάσεις συλλεκτών - 6 m²: 200 cm x 100 cm
/ Αριθμός ατόμων κατά προσέγγιση: 8-9